Kategorier
Advokat

En advokatbyrå hjälper till med ditt försvar

En advokatbyrå hjälper företag och privatpersoner med allt som sker i vardagen. De ger rådgivning och försvar vid brott eller tvister av alla de slag.

För den som har frågor runt oenigheter är det alltid bra att kontakta en advokat. Det kan gälla en privat tvist av något slag. Kanske kommer du inte överens med din tidigare partner om hur ni ska fördela tiden och boendet med era gemensamma barn. Det kan även handla om tvister mellan två företag eller så är det rent av en tvist mellan delägare i ett företag.

Det är så skönt att få luta sig mot de lagar som gäller i dessa fall. Då är det ingen personlig fråga utan man löser det med hjälp av mål som funnits innan angående samma typ av sak, vilka då kan räknas som prejudicerande fall. Det betyder att man går på utslaget i dessa äldre fall för att hitta lösningar i de kommande fall som har en likartad situation.

En advokatbyrå med hjärtat på rätta stället

Om du är minderårig, det vill säga inte fyllt arton år ännu, kan du få tillgång till en advokatbyrå som hjälper dig alldeles gratis. Salmi & Partners är exempel på en sådan, där du får hjälp för att försvara dig eller ta vara på dina rättigheter. Du kan även få hjälp med att lösa tvister som gäller ditt boende. Men då är det inte du som ansöker om det utan det är någon som för din talan som gör det.

Den som är misstänkt för ett ungdomsbrott och inte har fyllt arton kan hamna under en speciell strategi när det gäller handläggning av ärendet. Då tar man den snabbaste vägen och ser till att målet prioriteras. Man vill dessutom att handläggningstiderna ska förkortas och att tidsfristerna ska hållas. Det är viktigt att ungdomar som hamnat snett följs upp ordentligt och att sådana mål inte blir liggande.

Juridisk rådgivning på advokatbyrå

En advokatbyrå har anställda som kan ge rådgivning oavsett om det gäller en privat tvist eller en tvist inom ditt företag. I alla typer av ansvarsfrågor eller rättstvister är det bra att ha en advokat att vända sig till. Just när det gäller rådgivningen är detta något som ska betalas av en själv, men det finns advokatbyråer som ställer upp med sådant gratis också. Så det är bra att höra sig för bland olika advokatbyråer.

Har du fyllt tjugoett år räknas du som myndig och då kommer du inte att åtnjuta några specialregler. Då räknas du som vuxen och du får ta ansvar för allt du gör alldeles själv. Men tar du hjälp av advokatjouren kan du få samtala med en advokat i femton minuter utan att du behöver betala ett enda öre. Då är det bra att ha alla frågor till hands så att du inte sitter med tunghäfta under dessa minuter.

När har man rätt till en advokat på en advokatbyrå?

Alla som betraktas som misstänkta personer har rätt till en försvarare. Det gäller om det tycks finnas ett behov av det. Man tar då hänsyn till brottet och utredningen i samband med detta. Om det finns risk för att brottet ska ge något annat än böter eller villkorlig dom kan man anse att det finns särskilda skäl. Det är då man får en försvarare och det bekostas av samhället.

Skulle du vara under arton år kan du få en offentlig försvarare utan att det finns särskilda skäl. Skulle ditt brott vara sådant att det bara leder till böter är du i vilket fall i den position att du kan få en försvarare. Du kan till och med få välja den du vill ska utses att vara din försvarare. Det kanske du inte känner till. Skulle du inte utse en själv kommer domstolen att utse en advokat som då kommer att försvara dig.