Kategorier
Solceller

Solcellsleverantör som vänder sig till lantbruk

Är ni lantbrukare och funderar på att installera solceller? Ta då hjälp av en solcellsleverantör som är specialiserad på solceller för företag och lantbruk.

Som lantbrukare påverkas man mycket av väder och vind. För mycket eller för lite regn eller sol kan leda till en dålig skörd, med en katastrofal ekonomi som följd. Att då kunna kapa de fasta kostnaderna genom att själv producera den el man behöver kan betyda mycket. Har man dessutom tillgång till väldigt stora takytor eller mark som inte används kan man till och med sälja el till det fasta elnätet.

Många tror att det inte är särskilt lönsamt med solceller i Sverige och att solen måste skina för att man ska kunna producera solel. Men faktum är att det räcker med att det är ljust ute, vilket innebär att solcellerna även producerar el när det regnar och är gråväder. Så det kan bli el så det räcker och blir över även i vårt svenska klimat.

Solcellsleverantören kan tala om ifall det är lönsamt med solceller

Som lantbrukare har man ofta stora ekonomibyggnader med gigantiska takytor vilka lämpar sig väldigt bra för att placera solceller på. Det går även att montera solceller på särskilda ställningar på marken. För att man ska få en så stor produktion av el som möjligt behöver solcellerna placeras i rätt väderstreck. Mest el får man i söderläge men även väst och öst fungerar bra, i alla fall om solcellerna inte skuggas av stora träd eller intilliggande byggnader.

En seriös solcellsleverantör kan hjälpa till att beräkna om det är lönsamt med solceller och hur mycket solel man kan producera. Det kan vara bra att ta fram några olika förslag då skattesatsen kan påverkas av om man säljer el vidare eller inte. Väljer man att installera en väldigt stor solcellsanläggning kan det faktiskt i vissa fall vara mer lönsamt att sälja all el vidare och istället köpa den el man själv behöver.

Vilken solcellsleverantör ska jag välja?

Intresset för solceller har exploderat de senaste åren och det finns idag gott om solcellsleverantörer att välja mellan, vilket innebär att priserna också har sjunkit. Men en solcellsanläggning innebär ändå en stor kostnad för de flesta. För att man ska få igen pengarna så snabbt som möjligt gäller det att välja solceller av bra kvalitet som håller länge och knappt kräver något underhåll alls.

Det bästa brukar vara att välja en solcellsleverantör som erbjuder en paketlösning och som är specialiserad på solceller för lantbruk. Då får man hjälp med att beräkna vilken typ av solcellsanläggning man ska ha och får den även installerad av särskilt utbildad personal. Likaså får man lära sig hur systemet fungerar och hur man själv kan kontrollera och läsa av det.

Hur jämför jag offerter från olika solcellsleverantörer?

Genom att producera El av Sol bidrar man till den gröna omställningen samtidigt som man tar kontroll över sina elkostnader. Vill man installera solceller ska man börja med att ta in offerter från minst tre olika solcellsleverantörer. Jämför priset, solcellernas kvalitet och vad som ingår i priset. Exempelvis bör solpaneler, växelriktare och monteringsmaterial ingå. Likaså kostnaden för certifierade montörer och elektriker, samt en genomgång av hur anläggningen fungerar och underhålls.

Ibland tillkommer kostnad för byggnadsställning eller skylift, samt transport och resekostnader. Alla såna detaljer kan påverka slutpriset och bör tas med i beräkningen. Det är också klokt att titta på referenser. Man kan ringa upp dessa och ställa kontrollfrågor om företaget. Innan installationen sedan påbörjas bör man skriva ett tydligt avtal med det företag man valt. I detta ska det tydligt framgå exakt vad som ingår i priset och hur mycket det kommer att kosta.